Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Hôm nay, thêm một lần nữa, chúng ta nghe Chúa Giêsu rao giảng về những dụ ngôn: viên ngọc quý, kho tàng chôn dấu và lưới cá tốt xấu. Con người chúng ta phải nỗ lực mới tìm thấy, mới khám phá ra và sau đó mới lựa chọn.

Đối với người Công Giáo, ngoài những định luật tự nhiên Chúa cho hưởng dùng những điều mà do công khó nhọc chúng ta tạo được, chúng ta còn phải suy nghĩ, tính toán hoặc xử dụng của đời nầy cách khôn ngoan. Ước gì mỗi người hãy để tâm hồn lắng động khi nghe các bài đọc hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan như vua Salomon, thấu hiểu được sự cần thiết của việc xử dụng của cải đời nầy, dưới sự soi sáng của Tin Mừng mà chúng ta sẽ nghe hôm nay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

Trước bài I:

Vua Salomon được người đời ca tụng về sự khôn ngoan của ông. Khi còn trẻ, ông đã xin Thiên Chúa ban cho ông có một trái tim nhạy cảm, để hiểu được lòng dân mà làm cho họ được hài lòng. Lời cầu xin của ông được Thiên Chúa nhậm lời.

Trước bài II:

Thánh Phaolô nhấn mạnh về hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người, qua sự thông hiệp với đời sống thần linh. Chính vì thế, chúng ta phải cố gắng sống xứng đáng với ơn đã nhận lãnh.

Trước bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu hôm nay tiếp tục rao giảng những dụ ngôn về nước trời: kho tàng chôn dấu, viên ngọc quý và lưới kéo đầy cá tốt xấu. Đời sống của mỗi người tín hữu cũng phải biết lựa chọn những cái nên làm và những cái nên tránh trong cuộc sống.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Như vua Salomon, đã biết nhu cầu của chính ông trong việc lãnh đạo một quốc gia, nên đã xin Chúa ban cho ông sự khôn ngoan. Giờ đây, chúng ta xin dâng lên Thiên Chúa những nhu cầu của cá nhân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ.

1. Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ, xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan, xử dụng thời giờ và tài năng Chúa ban một cách ý thức và trách nhiệm. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.2. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, qua dòng thời gian, luôn canh tân không ngừng, để thích nghi với trào lưu tiến bộ của thế giới mà vẫn giữ được căn bản trong phạm vi Đức Tin và Luân Lý. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, như vua Salomon, để chúng ta biết nhận định và xử dụng những gì Chúa ban làm sáng danh Chúa và mưu ích cho anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.4. Chúng ta cầu xin cho các linh mục của Chúa, là những vị đã được Chúa cắt đặt lên để phân phát Lời Chúa. Xin ban cho các ngài luôn siêng năng, chuyên cần học hỏi Lời Chúa, gìn giữ Lời Chúa, như viên ngọc quý trong Phúc Âm, mà người lái buôn nọ đã mua làm của riêng mình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta dùng ít giây thinh lặng để nhớ đến những linh hồn đã qua đời vì lòng hiếu thảo đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta trong lúc nầy, nhất là những nạn nhân của Covid-19… van nài xin lòng thương xót Chúa ban cho tất cả nghỉ yên trong Nhà Chúa muôn đời.

* Thinh lặng…. vài giây…..

Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, Chúa đã nghe những lời cầu xin của Vua Salomon và đã ban cho ông ơn khôn ngoan. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sự khôn ngoan, để nhận ra đâu là giá trị đích thực của đời sống thiêng liêng. Nhờ sự nhận thức nầy, cuộc sống của chúng con sẽ luôn hướng về hạnh phúc đích thực mai sau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.