“Các con phải đem Chúa đến cho người khác, và sống sao cho người bên cạnh mình được vui” Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Tổng GM Giuse Nguyễn Chí Linh với các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Tân Phước vào sáng nay Chúa Nhật ngày 19.7.2020.

Xem Hình

Thánh lễ khởi sự vào lúc 8 giờ sáng, tuy nhiên ngay từ sáng sớm tiếng kèn tây của đội kèn trường Võ Thành Trang đã làm cho không khí tại nhà thờ Tân Phước thêm rộn ràng tươi vui, báo hiệu ngày hồng ân.Kế đó, cộng đoàn giáo xứ đã có nghi thức trang trọng chào mừng Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch HĐGMVN.

Trong dịp này, Đức Tổng GM Giuse chủ tế thánh lễ, Linh mục chánh xứ Tân Phước Giuse Vũ Minh Danh đồng tế, ngoài ra còn có 8 linh mục khách mời và cộng đoàn giáo xứ ngồi chật kín trong và ngoài nhà thờ. Giáo xứ Tân Phước hôm nay có 104 em được lãnh nhận bí tích Thêm sức và 101 em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời.

Chia sẻ sau bài Tin Mừng, Đức Tổng Giám Mục Giuse mời gọi các em thiếu nhi sống ơn bí tích Thêm sức và bí tích Thánh Thể. Đức Tổng GM nói lên hình ảnh Cha chánh xứ của chúng ta đã làm việc, chuẩn bị sắp xếp từ gần đến xa cho thánh lễ này được tốt đẹp, và nói chung cha luôn chăm lo cho giáo xứ, từ vật chất đến đời sống đức tin, cha luôn làm cho mọi người vui lòng. Các em thiếu nhi có một không gian sinh hoạt học hành, học giáo lý và được vui chơi trong sân nhà thờ vào mùa hè, đó là nhờ cha chánh xứ lo liệu mọi sự.Ngài làm hết mình cho các em nhưng dù có mệt, ngài vẫn vui. Chúng ta hãy học theo gương của cha, sống sao cho mọi người vui, đem Chúa đến cho mọi người. Qua ba dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy được sức sống của Giáo hội mà Chúa Kitô thiết lập ở trần gian. Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích Thêm sức hãy làm cho ơn huệ Chúa Thánh Thần được phát triển, biết chu toàn sứ mệnh của người Kitô hữu.Đó là chúng ta đem Chúa đến cho mọi người, trong sự khiêm tốn và âm thầm hy sinh phục vụ họ.

Tiếp theo đó là Nghi thức ban bí tích Thêm sức cho 104 em thiếu nhi.

Sau phần Phụng Vụ Thánh Thể, trước khi kết lễ, một em vừa lãnh nhận bí tích Thêm sức có những lời tri ân Đức Tổng Giám Mục, linh mục chánh xứ, quý tu sĩ và cộng đoàn.Đức Tổng Giám Mục Giuse đáp từ, linh mục chánh xứ Tân Phước kêu gọi cộng đoàn đóng góp cho công trình Đền Thánh Đức Mẹ La Vang và công trình xây dựng Tòa Tổng Giám mục Huế, những công việc của Giáo phận Huế.

Thánh lễ kết thúc vào gần 10 giờ, các em cùng với Đức Tổng GM và quý linh mục chụp hình kỷ niệm, ghi nhớ ngày hồng phúc hôm nay.

Martino Lê Hoàng Vũ