HÈ VỀ PHƯỢNG NỞ
Ảnh của Lê Trị

Quê hương chớm nở phượng hồng
Bâng khuâng tình bạn mỗi lần Hè sang !
Tan trường về với thôn làng
Tung tăng nắng Hạ, muôn vàn nguồn vui
(Lê Trị)