Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Tư tưởng của các bài đọc hôm nay, tiếp nối các bài chúng ta đã nghe tuần vừa qua về ý nghĩa Nước Trời. Các bài đọc kêu gọi chúng ta bình tĩnh trước cuộc sống xô bồ của trần gian, đầy gương xấu và sự lường gạt. Kẻ tội lỗi có thể đắc chí vì những lợi lộc chóng qua, nhưng họ không thấy những hậu quả tai hại trong ngày công phán.

Chúng ta cầu xin Chúa, ban cho mỗi người chúng ta, trong thánh lễ hôm nay, biết gìn giữ hạt giống đức tin của mình mà Chúa đã gieo vào thửa ruộng tâm hồn, đừng để cỏ lùng bén rễ trong mảnh đất tâm hồn.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Bài đọc thứ I trích từ một trình thuật nói về cuộc lưu đày của Dân Dothái trên đường trở về Đất Hứa. Dân chúng luôn bất trung với Thiên Chúa, ngược lại, Thiên Chúa luôn khoan dung với họ.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô trình bày hồng ân của Thiên Chúa và sự hiện hữu của Ngài nơi mọi người chúng ta. Cho nên, Thiên Chúa luôn thấu hiểu và ban ơn cho chúng ta qua sự chuyển cầu của Thánh Linh.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Giêsu tiếp tục rao giảng về Nước Trời qua các dụ ngôn: Hạt giống, cỏ lùng, hạt cải và men làm dậy bột. Mời Anh Chị Em nghe đoạn Tin Mừng sau đây của Thánh sử Matthêô.


Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta vừa nghe Lời Chúa, đặc biệt là về dụ ngôn hạt cải. Trong cuộc sống cố gắng làm tăng trưởng đức tin như hạt cải. Với niềm cậy tin vững vàng, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Chúng ta cầu nguyện cho các phẩm trật trong Giáo Hội, những Đấng Chúa đã cắt đặt lên để gieo vào tâm hồn chúng ta những hạt giống đức tin đầu tiên, những vị phân phát cho chúng ta những mầu nhiệm thánh, được đầy ơn thánh thần, để tiếp tục sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Qua dụ ngôn cỏ lùng, chúng ta nhận ra nơi cuộc sống mới nơi đây, biết bao trào lưu, tôn giáo mới, những tư tưởng tiến bộ, như là những cỏ dại đang bén rễ trong thửa vườn tâm hồn chúng ta. Xin cho chúng ta biết can đảm từ chối, đặc biệt các môn phái truyền đạo, đến khuyến dụ chúng ta tại tư gia. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Trước những trào lưu mới, đặc biệt giới trẻ, cảm thấy ngỡ ngàng trước những ngả rẽ của cuộc đời. Xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan, để tránh những cạm bẫy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho cộng đoàn chúng ta trong ngày sau hết, tức là Mùa Gặt, Ngày Tận Thế, được hưởng lượng khoan hồng của Chúa. Xin cho chúng được vào số các thánh trên trời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi trung tớ nữ của Chúa đang an nghỉ nhất là những nạn nhân của Covid-19... được hưởng kiến nhan thanh Chúa muôn đời trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, là Đấng cao cả và đầy tình thương xót, xin nghe lời chúng con cầu xin. Xin sai Thánh Linh soi sáng để chúng con luôn trung thành giữ đức tin cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.