NGÕ HOA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Đâu cần kiến trúc công viên
Cổng tre, ngõ đất an nhiên dịu dàng
(bt)