Chiều Thứ Bảy 04/07/2020, Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Thánh Tâm, Hạt Hố Nai đã thực hiện chuyến hành hương đến Đức Mẹ Núi Cúi nhân dịp mừng Bổn Mạng sắp tới của quý chị em trong giới hiền mẫu: Thánh Anê Lê Thị Thành (12/7). Không chỉ có quý bà, quý chị trong chuyến hành hương đặc biệt, nhưng Cha Chánh Xứ Giuse Hà Đăng Định, cùng quý vị trong Ban Hành Giáo và đại diện giới Gia Trưởng, ca đoàn Giới Trẻ cũng cùng đồng hành, hiện diện, và hiệp thông với Giới Hiền Mẫu. Bên cạnh đó, có một sự hiệp thông đặc biệt trong chương trình hành hương Đức Mẹ nhân dịp mừng Bổn Mạng, quý chị em Hiền Mẫu Giáo xứ Thánh Tâm còn được sự đồng hành của Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Đồng Phát, Hạt Phú Thịnh, khi mọi người cùng hò hẹn nhau đến với Mẹ Maria trong chiều ngày này.

Xem hình hành hương

Trước Thánh Lễ, Cha Chánh Xứ Giuse, quý hiền mẫu của hai xứ, và các khách hành hương đã cùng cử hành giờ kinh khấn Mẹ trong tâm tình yêu mến, tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria trước tòa Chúa. Vì thế, mọi ý nguyện xin từ chung cho đến cá nhân đều được đặt vào trong giờ Kinh Khấn Mẹ với tất cả sự phó thác cậy trông.

“Nhờ Mẹ đến với Chúa” quả đúng như tâm tình chiều nay của mọi người hiện diện. Bởi sau giờ kinh tôn kính Mẹ Maria, Cha Chánh Xứ Giuse đã chủ tế Thánh Lễ, cùng với Cha Đa Minh Bùi Anh Nhân, Dòng Máu Châu Báu- dâng kính mừng Mẹ Maria với các ý cầu nguyện đặc biệt cho giới Hiền Mẫu của hai giáo xứ trong dịp mừng Bổn Mạng, cho những ý nguyện cầu riêng của từng hội viên, các khách hành hương. Đặc biệt, Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho quý Đức Cha trong Giáo phận, Cha Giám Đốc, quý Cha và mọi người đang phụ trách, cộng tác xây dựng trung tâm hành hương Núi Cúi. Với tất cả ý nguyện dâng lên Chúa, Cha Giuse nói “với biết bao tâm tình, với biết bao nỗi khát mong…dâng lên Mẹ Maria, để nhờ Mẹ dâng lên Chúa cho chúng ta. Để nhờ uy tín, uy thế của Mẹ, chắc chắn Chúa sẽ thương nhậm lời, ban lại cho chúng ta những ơn chúng ta khẩn xin, nhất là những ơn thiêng liêng, những ơn ban lại sự sống đời đời.”

Cũng trong những giây phút ngỏ lời với cộng đoàn trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Cha Giuse đã thay mặt cộng đoàn, Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Thánh Tâm để chào thăm mọi chị em giới Hiền Mẫu của Giáo xứ Đồng Phát và quý khách hành hương đến với Mẹ Vô Nhiễm tại Núi Cúi chiều hôm đó.

Nhờ có Mẹ đồng hành và cùng hiện diện trong Thánh Lễ, dường như mọi người đều có thể cảm nhận được bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, cũng như đã và đang nhận ra nhiều ơn thánh của Chúa đổ xuống trên từng người, đặc biệt trên quý chị em trong giới Hiền Mẫu của hai giáo xứ. Với nguồn dưỡng nuôi từ Lời Chúa từ Tin Mừng Luca (1, 39-59), được soi dẫn từ tình yêu quảng đại của Đức Maria dành cho người chị họ Elisabet, những người mẹ đang hiện diện trong Thánh Lễ hành hương như được tiếp thêm lửa yêu mến, sự quảng đại, kiên nhẫn, vị tha để sống ơn gọi hôn nhân-gia đình một cách tròn đầy hơn trong chính vai trò của họ.

Tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, để nhờ Mẹ, những người mẹ, người vợ trong gia đình, đặc biệt là quý chị trong giới hiền mẫu của Giáo xứ Thánh Tâm và Đồng Phát sẽ tiếp thêm được nơi họ một tình yêu dịu dàng, bao la và ngọt ngào, nhưng cũng thật kiên quyết. Để nhờ đó, họ có thể noi theo bước chân của vị thánh bổn mạng – Thánh An ê Lê Thị Thành, họ sẽ kiên vững trong đức tin và tình yêu với Chúa, không chỉ cho họ, nhưng còn là giáo dục con cái và hướng dẫn gia đình của họ trở thành những Ki tô hữu nhiệt thành và trung thành với Chúa đến trọn đời.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P