“ Hôm nay giáo xứ chúng ta có 120 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và 36 em Rước Lễ trọng thể, chúng ta xin Thánh Tô ma tông đồ mà Giáo hội mừng kính ngày hôm nay ban thật nhiều ơn lành hồn xác cho các em, để các em ra đi làm chứng cho Chúa”. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục
( ĐGM ) Louis Nguyễn Anh Tuấn, khi ngài về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Tân Việt, được cử hành lúc 18g thứ sáu 03/07/2020 tại nhà thờ Tân Việt.

Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ, Lm phó Giuse Đỗ đức Hạnh và quý Lm khách.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 120 em sắp Thêm Sức và 36 3m Rước Lễ trọng thể, còn có cha mẹ đỡ đầu, các phụ huynh và đông đảo cộng doàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Xem hình

Lúc 18g, các em sắp Thêm Sức và Rước Lễ trọng thể cùng quý chức đã rước Đức Giám Mục và quý cha tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ ĐGM Louis nhắn nhủ : Hôm nay giáo xứ chúng ta có 120 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và 36 em Rước Lễ trọng thể, chúng ta xin Thánh Tô ma tông đồ mà Giáo hội mừng kính hôm nay ban thật nhiều ơn lành hồn xác cho các em, để các em ra đi làm chứng cho Chúa.

Chia sẻ Tin Mùng, ĐGM Louis nói: Hôm nay các con đã được Chúa chọn làm môn để của Chúa như Chúa đã chọn dân do thái khi xưa. Chúng con cảm thấy mình thật hạnh phúc và hãnh diện vì biết bao bạn bằng tuổi các con lại không được diễm phúc được rủa tội, và lãnh nhận các Bí Tích như chúng con có ngày hôm nay. Chính vì vậy, tâm tình đầu tiên mà các con cần phải có là tâm tình tạ ơn, tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta ơn đức tin. Con người không chỉ sống bằng cơm ăn áo mặc… mà còn phải có sự sống thiêng liêng mà đức tin mang lại cho chúng ta.

Ngài quảng diễn thêm: Ơn tiếp theo mà chúng ta cảm cảm tạ là ơn mà Thánh Thần của Chúa ban cho chúng ta. Chúa Thánh Thần chính là Đấng ban sự sống và thần khí. Chúng ta phải tạ ơn Chúa đã ban thần khi cho chúng ta được sống, và sống dồi dào.
Ngài kết luận Cha muốn nhắn nhủ các con hãy năng học hỏi Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

Nghi thức Thêm sức bắt đầu bằng việc tuyên xưng đức tin của mình, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các em trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi. Tiếp dến, giây phút mong chờ đã dến, các em cùng cha mẹ đỡ dầu tiến lên cung thánh để ĐGM ghi dấu ấn tín ơn Chúa Thánh Thần và trao ban bình an để xin ơn Chúa Thánh Thần đến ban sức mạnh cho các em, nhờ đó các em làm chứng cho Chúa Ki Tô và sống gắn bó hơn với Hội Thánh Chúa.

Tiếp đén là nghi thức tuyên hứa Bao Đồng, trước sự hiện diện của ĐGM, các cha và toàn thể cộng đoàn, các em mạnh dạn tuyên hứa theo Chúa, quyết tâm dấn bước theo Ngài đến cùng và ca đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp tưc với lời nguyện tín hứu và dâng của lễ.

Sau lới nguyện hiệp lễ, Ông chủ tịch HĐMV báo cáo lên ĐGM những sinh hoạt của giáo xứ trong năm qua, đồng thời cũng cám ơn hai Cha, quý Huynh trưởng GLV đã dậy dỗ các em trong suốt thới gian qua.

Thánh lễ kết thúc lúc 20g, ĐGM, quý Lm đã cùng chụp hình lưu niệm với các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ trọng thể.

Vinh sơn Trần văn Đẩu