Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sẽ mạc khải cho chúng ta biết Ngài là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ngài đã tụ tập bên Ngài những kẻ hiền lành và chất phác, để mạc khải những điều cao cả.

Chúng ta cầu xin Chúa, qua thánh lễ hôm nay, với những tư tưởng chúng ta chia sẻ, cũng như các bài đọc chúng ta sắp nghe, sẽ được thấm nhuần tinh thần khiêm hạ mà Chúa Giêsu muốn chúng ta noi theo.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

Trước bài I:

Trong một thị kiến, tiên tri Giacaria đã được nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện. Ngài đã đè bẹp ngoại bang, Ngài không oai hùng ngồi trên ngựa chiến thắng, nhưng Ngài ngồi trên lưng lừa, một con vật hiền lành.

Trước bài II:

Thánh Phaolô, nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ phải chu toàn với tư cách là thần dân của Chúa, phải mặc lấy tinh thần mới đó là tha thứ.

Trước bài Tin Mừng:

Chúa Kitô đã đến và Ngài đã thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của sự bình an. Chúng ta đang sống trong vương quốc đó nhờ phép rửa tội. Hãy hiến dâng tâm hồn và thân xác để phục vụ vương quốc đó.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Hiệp với toàn thể Giáo Hội, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong ngày Chủ Nhật hôm nay:

1. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta, biết dùng những tài năng Chúa ban, để phục vụ tha nhân trong khả năng và điều kiện của cá nhân hay gia đình cho phép. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho chúng ta có được tinh thần phục vụ, như Chúa đã phục vụ, đến với anh chị em trong mọi hoàn cảnh, không phân biệt sang hèn, phe nhóm, để kiến tạo một vương quốc yêu thương và tha thứ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta, mỗi ngày một khám phá ra, những nét đẹp nơi tha nhân, sự quảng đại và lòng nhân hậu của từng cá nhân hay gia đình của chính họ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những khám mới qua nhãn quang mới đối với anh chị em sống chung quanh… chúng ta sẽ nối kết với nhau thành những thần dân trong một vương quốc đầy tình thương. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tín hữu của Chúa đã qua đời, những người không biết Chúa, nhưng khi còn tại thế họ đã ăn ngay ở lành, được hưởng niềm hoan lạc trong Nhà Cha muôn đời. Chúng ta nhớ đến những nạn nhân của Covid-19. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, qua cuộc sống trần gian, Chúa đã thiết lập vương quốc tình thương giữa xã hội, gia đình và cộng đoàn xứ đạo chúng con đang sống. Xin Chúa ban ơn để chúng con phát triển vương quốc nầy được lan rộng trong yêu thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen