Phong Trào Cursilo Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Trà Kiệu

Chiều Thứ bảy, ngày 27 / 6 / 2020, Cursillistas ( Thành viên của Phong trào Cursillo- Tham dự viên) Giáo phận Đà Nẵng hành hương về Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu trong Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây, theo lịch Hành hương của Ban Năm Thánh Giáo phận Đà Nẵng.

Xem hình

Có gần 100 Cursillistas tham dự. Chương trình được bắt đầu lúc 14 giờ 30, tại nhà thờ của Giáo xứ Trà Kiệu. Các Tham dự viên học hỏi, tìm hiểu về Đức Mẹ đã phù hộ các Giáo hữu trong cơn bách hại thử thách về đức tin, trong khoảng thời gian từ ngày 1 / 9 / 1885 đến ngày 21 / 9 / 1885. Anh Giuse Maria Phạm Cảnh Đáng – Trưởng Phong Trào Cursillo Giáo phận Đà Nẵng, Người con của Giáo xứ Trà Kiệu, Anh là chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Giáo xứ Trà Kiệu. Anh đã giảng giải, trình bày từng chi tiết, nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tàn sát các Giáo hữu Công Giáo trong thời kỳ Văn Thân ( Văn Hào Thân Sĩ ) dưới Triều Nguyễn trong năm 1885. Những hình ảnh và bài chia sẻ thông tin phong phú làm hấp dẫn người tham dự và Người tham dự hiễu được rõ ràng tường tận hơn, nhất là việc Đức Mẹ hiện ra phù hộ giúp Giáo dân thắng trong các trận giao tranh, mặc dù quân số Giáo dân rất ít và vũ khí thô sơ so với quân của Văn Thân đông gấp nhiều lần và được trang bị Đại bác Thần công và voi chiến.

Sau tìm hiểu học hỏi về Đức Mẹ Trà Kiệu, các Tham dự viên Hội Nhóm Ultreya và chia sẻ với nhau trong từng nhóm nhỏ ( 3 dến 4 người) với 3 vấn đề. 1. Sùng Đạo: điều gì giúp Tôi thăng tiến trong đời sống Đức tin; 2. Học Đạo: Tôi đã thay đổi tâm thức thế nào để trở thành Người Ki-tô hữu đích thực? 3. Hành Đạo: Tôi đã làm gì để thay đổi người khác nơi môi trường đang sống và làm việc để trở nên tốt hơn.

Trong dịp này Cha Phao-lô Hồ Quang Phúc – Linh hướng của Phong trào tại Giáo phận Đà Nẵng đã giúp Tham dự viên tĩnh tâm, nhận ra Tình yêu Thiên Chúa bao la, và những thiếu sót lỡ lầm để quay về làm hòa với Thiên Chúa và Anh chị em qua Bí tích hòa giải.

Tâm điểm của Ngày Hành hương là Thánh lễ Kính Đức Mẹ tại nhà thờ núi, đỉnh đồi Kim Sơn. Cha Phao-lô Nguyễn Hữu Trường Sơn – Linh hướng chính của Phong trào Cursillo tại Giáo phận Đà Nẵng, đã Chủ sự Thánh lễ. Cha đã giới thiệu với cộng đoàn tham dự về lịch sử và nguyên nhân hình thành phong trào Cursillo tại Tây Ban Nha, trên thế giới, tại Việt Nam và tại Giáo phận Đà Nẵng hiện nay. Phong trào Cursillo giúp Người tín hữu Công Giáo trưởng thành về Đức tin, sống đức tin và loan báo Tin mừng bằng chính đời sống chứng nhân của mình trong môi trường sống và làm việc, với định hướng sống “ Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em”.

Sau Thánh lễ, các Tham dự viện và Cộng đoàn đã long trọng Kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Trà Kiệu quanh chân đồi Kim Sơn ( Trung tâm hành hương), trong tâm tình tôn vinh và cảm tạ, phó thác và cầu nguyện với Đức Mẹ phù hộ cho mỗi người được an lành trong dông bão cuộc đời, biết sống Đức tin và chia sẻ Đức tin cho anh chị em trong môi trường sống và làm việc của Mình.

Tô-ma Trương Văn Ân