AO SEN
Ảnh của Đặng Đức Cương

Hè về Sen nở đầy ao
Hương Sen ngan ngát thanh tao dịu dàng
(bt)