Lúc 6:30 chiều ngày thứ Sáu 26 tháng 6, 2020, cha Văn Chi, phó Giám đốc VietCatholic, sẽ dâng Thánh Lễ cầu bình an và cầu nguyện cho Thân Nhân và Ân Nhân Vietcatholic đã qua đời trong Đại Dịch. Thánh Lễ sẽ được live stream trên YouTube tại địa chỉ này: https://www.youtube.com/watch? v=akB55BXieF8