Vào lúc 17 giờ 30 Ngày 24-06-2020 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân, Mừng Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, cũng là ngày niềm vu của 16 anh chị em lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân. Sau thời gian cách ly vì dịch Covid-19 Cha chánh xứ Phero đã tạo diều kiện cho các anh chị lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm để cho anh chị kịp thời gian chuẩn bị bí tích hôn nhân.

Xem Hình

Cùng thời điểm này Cha Phêrô cũng đã ban bí tích Thên Sức cho 06 anh chij em và chuẩn HP cho 06 gia đình đã hoàn thành lớp giáo lý khai tâm.

Hôm nay, trước mặt Hội Thánh, cùng có quý cha mẹ đỡ đầu, các thân nhân, của các anh chị đã cùng nhau tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích Khai tâm khởi đầu đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Cuối Thánh Lễ, Cha Phêrô cũng nhắn nhủ các anh chị Tân tòng. Trong ngày lễ trọng đại và trang nghiêm hôm nay cũng là một bước ngoặt của một đời người khi mới gia nhập đạo. Trước mắt sẽ có nhiều thử thách, xin cho các anh chị Tân tòng luôn luôn vững lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ ban cho anh chị thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Giáo Xứ Thiên Ân