Phần thứ hai trong 4 phần cuộc hội thảo trực tuyến về Bảo vệ An toàn Trẻ em do Cha Hans Zollner trình bầy hôm thứ Năm 18 tháng 6. Bài trình bầy của ngài tập chú vào việc “bảo vệ an toàn trên mạng thời cấm cửa”. Cha Zollner là Chủ tịch của Trung tâm Bảo vệ Trẻ em của Đại Học Gregorian (CCP) và cũng là thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo vệ Các Vị thành niên (PCPM). Như Quản trị viên Dự án của Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo vệ Các Vị thành niên, Emer McCarthy, nói trong phần giới thiệu, Cha Zollner đã trở thành “khuôn mặt công cộng” của Giáo Hội trong chiến dịch bảo vệ an toàn cho trẻ em khỏi bị lạm dụng.Các điểm tích cực và tiêu cực của liên mạng

Cha Zollner thừa nhận rằng liên mạng đã cải thiện cuộc sống ta rất nhiều. Nhưng nó cũng nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến “các khía cạnh thể lý, tính dục, tâm lý, giáo dục, tương quan và tâm linh của đời sống ta”. Các câu hỏi như liên mạng ảnh hưởng ra sao tới đích thân mỗi người, nó tác động thế nào tới các mối tương quan của chúng ta, và các nguy cơ khả hữu của nó vẫn thường nằm ở bình diện vô thức.
Cha Zollner giải thích rằng những người tìm cách lạm dụng trẻ em và những người dễ bị thương tổn sử dụng liên mạng vì nó dễ dàng “sản xuất, tiếp cận và chia sẻ các tư liệu lạm dụng tình dục hơn; dễ tìm được những người cùng vi phạm hơn; và ít có nguy cơ bị khám phá hơn”. Các hoạt động có hại cho trẻ em mang nhiều hình thức như gạ bẫm và gửi tin nhắn khác nhau, lạm dụng tình dục bằng phát hình trực tuyến, bắt nạn và đe doạ trực tuyến. Lạm dụng trẻ gái chiếm tới 90% việc khai thác tình dục vị thành niên. Cha Zollner cho biết: Những kẻ vi phạm thậm chí nhắm cả các trẻ em dưới 2 tuổi. Trẻ em giữa tuổi 11-13 thường được nhắm hơn cả, tiếp theo là các trẻ em giữa tuổi 7-10.

Hiệu quả của việc cấm cửa (lockdown)

Các kẻ vi phạm hết sức lợi dụng thời gian cấm cửa, kết quả làm gia tăng việc tiếp cận các tư liệu trong đó trẻ em bị khai thác về tình dục, cả về phương diện thể lý lẫn về phương diện kỹ thuật số. Một vài con số được Cha Zollner cung cấp là: trong tháng tư, tại Vương Quốc Thống Nhất có 9 triệu mưu toan tiếp cận các trang mạng lạm dụng tình dục trẻ em; tại Đan Mạch, các vụ tiếp cận như thế đã tăng gấp ba; tại Tây Ban Nha, tiếp cận các video tình dục trẻ em gia tăng 20%; ở Úc, trong khoảng 3 tuần lễ sau ngày 21 tháng Ba, có sự gia tăng 86% trong việc tiếp cận các hình ảnh lạm dụng; Turng Tâm Quốc Gia Các Trẻ Em Mất Tích và Bị Khai Thác ở Hoa Kỳ công bố 106% gia tăng về số lượng các báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em trong tháng Ba.

Cha Zollner giải thích: Nhân tố trên cộng với sự kiện cha mẹ phải cân bằng việc làm, việc dạy con ở nhà và giữ cho gia đình sinh hoạt bình thường trong thời gian cấm cửa. Một hậu quả là con cái ít được giám sát đối với các thói quen trực tuyến của chúng. Thêm vào đó, tập chú của các cơ quan công và các định chế của chính phủ đã quay hết sang cuộc khủng hoảng Covid-19. Điều này có nghĩa việc bảo vệ trẻ em đã bị đẩy xuống hàng ưu tiên thứ yếu. Hệ thống nâng đỡ cho cả người lớn lẫn trẻ em bị ngưng trệ, khiến họ càng trở nên dễ bị thương tổn về xúc cảm, và có thể khiến những kẻ vi phạm gia tăng hoạt động tội ác.

Các biện pháp cần thiết

Cha Zollner cho rằng Cha mẹ có nhiều khí cụ để sử dụng nhằm giới hạn những gì con cái họ xem và làm trực tuyến. Các kiểm soát của cha mẹ bao gồm các ứng dụng (apps) và các loại phần mềm khác; lập giới hạn cho thời gian ở trực tuyến; giới hạn hoạt động trực tuyến ở một số căn phòng trong nhà; biết rõ các ứng dụng và trò chơi con cái thường sử dụng, coi chúng và chơi chúng để lượng giá tính thích ứng của chúng...

Cha Zollner nhấn mạnh: các trường cũng có vai trò để đóng. Nhân viên nhà trường có thể thông tri cho các học sinh về những người các em có thể tiếp xúc; lập ra các hoài mong rõ ràng liên quan đến tác phong trực tuyến; nên lập mô hình cho các tác phong trực tuyến lành mạnh; có thể huấn luyện chúng về các thủ tục thông báo và các dấu hiệu để dè chừng liên quan đến các học sinh của mình khi chúng tương tác trực tuyến với mình. Các nhân viên nhà trường cũng cần liên lạc với gia đình một cách rõ ràng và trực tiếp về những gì đang diễn ra.

Kỳ tới : Tiến sĩ Gabriel Dy-Liacco “Nạn nhân học và Mô hình An toàn Có Tương quan"