CHÚ CHIM SẺ/LITTLE BIRD
Ảnh của Robert Helfman

Không môi son chẳng áo vàng
Đơn sơ chim sẻ dịu dàng vườn sau.
(bt)