GIÁO ĐƯỜNG TRONG TRỜI ĐÊM
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

“Nửa đêm làm dấu thánh,
quỳ dưới chân giáo đường
gió ru hồn lành lạnh,
lệ nào thánh thót tuôn.”
(KD)