Lúc 5 giờ 30 sáng Chúa nhật 14-6-2020, toàn thể giáo dân các họ qui tụ về nhà thờ xứ Tụy Hiền để cử hành Lễ của Chúa, liền sau đó rước kiệu Mình Thánh Chúa từ nhà thờ xứ Tụy Hiền sang nhà thờ họ Đông Mỹ.

Xem Hình

Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn đã nói về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ này… Hôm nay, Giáo hội không chỉ cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Festum Corporis Christi, mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, đi trên các nẻo đường, vừa đi vừa hát bài: «Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người cho hưởng thỏa thuê» (Ca nhập lễ - lời của thánh Tôma Aquinô). Để loan truyền công khai rằng: Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Chúa Kitô là ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Trong bài giảng, cha giải thích về việc rước kiệu Mình Thánh Chúa liền sau Thánh lễ giúp cộng đoàn hiểu việc đang làm.

Phương Du có ý chỉ Chúa là Chúa cả trời đất, muôn phương phải bái thờ.

Bàn thờ được trang trí hoa nến là để đón rước Vua Trời.

Mặt nhật, dưới dạng mặt trời (đó là ý nghĩa của từ «mặt nhật»), chỉ ra rằng Chúa Giêsu là «Mặt Trời»: Ngài là Ánh Sáng của lòng ta.

Bình khói hương nghi ngút vừa đi vừa xông lên trước Mình Thánh Chúa, làn hương thơm nghi ngút tỏa bay lên trước tòa Chúa tượng trưng cho lời nguyện cầu của chúng ta.

Các em bé rắc trên đường nhắc lại cuộc Rước Chúa Giêsu vào thành thánh.

Giáo xứ Tuỵ Hiền