Sau những tháng ngày đìu hiu lặng lẽ vì Đại dịch Covid, Giáo phận Huế lại thấy được ngày vui, ngày Hồng ân cách riêng của Hội Dòng Mến Thánh giá Huế trong dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Dòng (1670-2020) và 170 năm thành lập Giáo phận Huế.

Xem Hình

Sáng ngày 15 tháng 6, Thánh lễ Tạ ơn do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế chủ tế và chủ sự Nghi thức Tuyên khấn Trọn đời của 23 nữ tu, mừng Ngân khánh của 5 nữ tu và 12 nữ tu mừng Kim khánh khấn Dòng.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Hội Dòng Mến Thánh giá mừng Kim khánh Khấn Dòng, vì trước đây chỉ có Lời hứa chứ chưa có Lời Khấn long trọng. Chính vì vậy mà có những nữ tu đã trên 80 tuổi, trước đó đã có Lời Hứa, khi Hội Dòng bắt đầu có Tuyên Khấn mới tổ chức khấn lại.

Với một thời gian hoạt động lâu dài, Hội Dòng Mến Thánh giá đã có những đóng góp đáng kể cho công cuộc truyền giáo không chỉ tại Đàng Ngoài mà còn trên toàn cõi Việt Nam. Như chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Giuse, Hội Dòng Mến Thánh giá đã mở đường cho việc thành lập Giáo phận, nhờ vào sức lan tỏa truyền giáo của các Nữ tu Mến Thánh giá mà Giáo phận Huế hình thành tốt đẹp.

Đức Tổng Giám Mục Giáo phận thay mặt toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa, các vị ân nhân xa gần chúc mừng Hội Dòng và các Khấn sinh trong ngày hồng ân hôm nay.

Nữ tu Anna Lê Thị Hương, Tổng Phụ trách Hội Dòng nói lời tri ân Đức Tổng và quý linh mục đồng tế và cộng đoàn tham dự Thánh lễ Tạ ơn Khấn Dòng, đặc biệt ngõ lời cảm tạ sâu xa đến gia đình các khấn sinh, đã hy sinh dâng con cái mình cho Hội Dòng, để phục vụ Giáo hội.

Trương Trí