THÁNH ĐƯỜNG FATIMA

Ảnh của Lê TrịFátima Mẹ khuyên:

Mau ăn năn đền tội

Hãy tôn sùng Mẫu Tâm

Lần hạt Mân Côi chuỗi

Ave Maria

Thánh Mẫu của Thiên Chúa

Xin giúp con luôn nhớ

Sống theo lời Mẹ khuyên

(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)