Các Cha Tgp. Hà Nội nhận Thánh An-tôn làm Quan Thày mừng lễ

Tình Cha đã yêu con

Quyết một lòng sắt son

Xin noi gương Cha Thánh

Dâng Chúa trọn đời con.


Xem Hình

Nhưng vần thơ trên phần nào nói lên tâm tình của các cha nhận Thánh An-tôn làm quan thày. Quả thật, nhận thánh quan thày để xin ngài cầu thay nguyện giúp cho trước tòa Chúa, bảo vệ, gìn giữ, chở che trên hành trình nơi dương thế, nhất là noi gương thánh nhân nữa.

Trong Tổng Giáo phận Hà Nội, có một số cha nhận Thánh An-tôn làm quan thày. Hàng năm, các cha qui tu một nơi nào đó để cùng nhau tạ ơn Chúa, cám ơn đời. Năm nay, ngày 09 tháng 6, các cha đã về Xuân Bảng dâng lễ kính mừng Thánh An-tôn và tạ ơn Thiên Chúa. 10 giờ 00, Thánh lễ đồng tế do Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng, Tổng Đại Diện Chủ tế. Cha An-tôn Trần Quang Tiến giảng lễ. Trước khi cử hành Thánh lễ, Cha An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng chủ nhà có phần chào và chúc mừng quí cha về với Xuân Bảng. Bầu không khí vui tươi với phần giới thiệu của Cha An-tôn Trịnh Duy Công. Sau lễ, một ông đại diện giáo xứ có lời chúc mừng quí cha kèm theo bông hoa tươi thắm. Cha An-tôn Trịnh Duy Công đáp từ bằng những vẫn thơ đầy ý nghĩa. Tiệc mừng là phần không thể thiếu, để quí cha cùng nhau hàn huyên tâm sự.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Thánh An-tôn quan thày và xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta.

BTT. Giáo xứ Xuân Bảng