PHƯƠNG TÍM
Ảnh của Tấn Đạt

Mỗi khi phượng tím ngập đường
Nhớ về phượng đỏ sân trường hè xưa
(bt)