Chúa Nhật, ngày 04/6/2020, tại Giáo xứ Tụy Hiền, Tgp. Hà Nội 10 anh chị em Dự tòng, cùng với 10 em nhỏ thuộc các họ trong giáo xứ đã được Cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ ban Bí tích Rửa tội trong Thánh lễ Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi.

Xem Hình

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Antôn đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi qua việc giải thích về ý nghĩa của việc vẽ Dấu Thánh Giá trên trán, Dấu kẻ có đạo, tuyên xưng Đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Thứ đến, việc đổ ba lần nước lên đầu và đọc Cha rửa con Nhân Danh Cha và Con Và Thánh Thần, ý chỉ những người chịu Phép Rửa chôn vùi tội lỗi bước vào đời sống mới. Mặc áo trắng, trao và nhận nến sáng từ cây Nến Phục sinh nhắc nhớ người đỡ đầu và giúp cộng đoàn, đặc biệt là người chịu Phép Rửa tội hiểu thêm về các cử chỉ và việc họ sắp làm.

Thánh lễ được tiếp tục diễn ra sốt sắng trong tâm tình yêu mến của mọi thành phần Dân Chúa.

Được biết, 10 anh chị em Dự tòng được gia nhập gia đình Hội Thánh hôm nay đã kết thúc khóa học giáo lý Hôn nhân và Dự tòng. Những anh chị này đúng ra đã được chịu Phép Rửa Tội vào Đêm Vọng Phục Sinh 2020, nhưng vì Covid nên bị gián đoạn.

Như vậy, với việc ban Bí tích Rửa tội cho 10 anh chị em Dự tòng, cùng với 10 em nhỏ thuộc các họ trong giáo xứ đã nâng tổng số giáo hữu của Giáo xứ Tụy Hiền lên 4.837 người.

Nguyện xin Chúa ban cho anh chị sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc khi được làm con cái Chúa. Xin Chúa ban cho các em nhỏ ngày càng thêm tuổi, thêm ơn khôn ngoan và sự mến chuộng của tất cả mọi người.

GX Tụy Hiền