Phong trào “Đồng hành cho Cuộc sống” (Frente pela Vida) của Brazil

Brazil (Châu Mỹ) - Hôm nay 9/6 toàn nước Brazil thực hiện "một Cuộc đi bộ ảo", nhằm kết tụ lại mọi giá trị cơ bản để đương đầu với cơn đại dịch. Chương trình muốn thu hút sự chú ý của mọi người Brazil hầu củng cố các giá trị cơ bản: cuộc sống, sức khỏe, đoàn kết, bảo vệ môi trường, dân chủ, khoa học và giáo dục trước cơn đại dịch.

Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) cũng tham gia sáng kiến đó với một chương trình mang tên "Đại dịch và Giáo hội: chăm sóc cho bản thân và cứu sống!" do một số nhân vật phụ trách như: linh mục Paulo Renato Campos, cố vấn chính trị của Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB); linh mục Patriky Batista, thư ký Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) và bác sĩ André Luiz de Oliveira, đại diện của Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) tại Hội đồng Y tế Quốc gia.

Chương trình sẽ được phát trên các trang mạng xã hội của Hội đồng Giám mục Brazil (CNBB) qua Facebook, Instragram và YouTube. Người xử dụng Internet có thể tham gia bằng cách đặt câu hỏi và hội thoại…

Chương trình hằng ngày, ngoài các cuộc tranh luận trực tuyến, ban tổ chức sẽ quảng bá một chương trình trên tweet, từ ngày 12 đến ngày 13, liên đới tới các đề tài: Đi bộ cho Cuộc sống – (MarchaPelaVida), vào lúc 4 giờ chiều để trình bày sáu điểm quan trọng của phong trào “Đồng hành cho Cuộc sống” - "Frente pela Vida":

1. Quyền sống là quyền lợi cao cả nhất và bất khả thay thế của con người, không được phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào;

2. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đối phó với đại dịch Covid-19 phải được thiết lập trên cơ sở khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch chặt chẽ giữa chính phủ liên bang với tiểu bang và các thành phố;

3. Hệ thống y tế thống nhất - SUS là một công cụ thiết yếu để bảo tồn sự sống, bảo đảm phải được đối xử công bằng, phổ quát và dành cho sức khỏe;

4. Đoàn kết, đặc biệt là với các nhóm dễ bị tổn thương nhất là dân chúng, nguyên tắc căn bản cho một xã hội công bằng, bền vững và huynh đệ hơn;

5. Điều tối cần là sự sống của ngôi nhà hành tinh chúng ta trước việc bảo vệ môi sinh đa dạng, đảm bảo cho mọi người có được một cuộc sống sinh linh cân bằng và bền vững;

6. Dân chủ và tôn trọng Hiến pháp là nền tảng để đảm bảo quyền lợi cá nhân và xã hội, cũng như đảm bảo các điều kiện sống đúng nhân phẩm cho tất cả mọi người dân Brazil. (Thông tấn xã Fides 9/6/2020)