Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Khi có dịp quy tụ lại để cử hành một nghi thức phụng vụ nào, thì việc đầu tiên là chúng ta làm dấu thánh giá. Chẳng hạn như bắt đầu phần kinh nguyện trước thánh lễ hôm nay. Dấu thánh giá là biểu tượng cho mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Đây là một mầu nhiệm, nếu tìm hiểu theo trí loài người, chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Nhưng theo đức tin, do Giáo Hội là Mẹ Thánh truyền dạy, chúng ta vui mừng đón nhận mầu nhiệm cao cả với niềm tin và cùng với Giáo Hội mừng kính và tuyên xưng mầu nhiệm thánh theo chu kỳ phụng vụ hằng năm.

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu muốn có sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải tập sống thánh thiện, biến đổi cá nhân, hay gia đình thành những tòa nhà tình thương cho sự ngự trị của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ Mừng Kính Ba Ngôi Thiên Chúa hôm nay bằng bài ca nhập lễ sau đây:

Trước Bài I:
Tổ phụ Môisen được diện kiến Thiên Chúa Giavê trên núi Sinai để lãnh lệnh truyền 10 giới răn. Đây là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua giới răn, Thiên Chúa muốn con người sống theo ý Ngài.

Trước Bài II:
Thánh Phaolô chào thăm các Kitô hữu, lời chào nầy, linh mục thường dùng để chào cộng đoàn Dân Chúa mỗi khi bắt đầu thánh lễ. Giáo Hội mong muốn đời sống của người tín hẫu luôn trao ban cho nhau tình thương và sự thăm viếng lẫn nhau.

Trước Bài Tin Mừng:
Câu chuyện giữa Chúa Kitô và ông Nicôđêmô làm sáng tỏ mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Qua việc làm cụ thể là ban tặng Con của Ngài như một hy tế giao hòa giữa Thiên Chúa và con người.Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Lời di trối cuối cùng của Đức Kitô cho các tông đồ là sự hiện diện của Ngài trong Giáo Hội cho đến ngày tận thế. Tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trần thế, chúng ta dám xin Ngài những ơn cần thiết sau đây:

1. Xin ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các phẩm trật trong Giáo Hội Công Giáo; với ơn thánh Chúa ban, các Ngài luôn trung thành trong sứ mệnh rao truyền cho thế gian chân lý vĩnh cửu Một Chúa Ba Ngôi, mà chúng ta mừng kính hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa ban cho cộng đoàn xứ đạo của chúng ta ơn hiệp nhất, yêu thương như Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần là Một. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin Chúa ban cho những anh chị em đang được chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Thêm Sức… được thấm nhuần chân lý mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến, để những ai gặp gỡ chúng ta trên đường đời, đều cảm thấy như gặp gỡ chính Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin Chúa ban cho ơn yên nghỉ cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời mà chúng ta nhớ trong những thánh lễ tuần nầy, đặc biệt là những nạn nh6n của Covid-19. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa Cha hằng hữu, Cha đã sai Con Yêu Dấu của Cha đến trần gian, để cứu chuộc nhân loại. Đồng thời, Cha cũng sai Chúa Thánh Thần đến để kiện toàn và gìn giữ Hội Thánh. Xin Cha giúp các con cái của Cha nơi gian trần luôn sống trong bình an và hiệp nhất với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.