CHIẾC HÔN ĐẦU NGÀY
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Sớm mai yên ắng nhẹ nhàng
Trao nhau ngày mới dịu dàng nụ hôn
(tn)