CÀNH KHÔ SA MẠC
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Trần gian sa mạc cỏ cháy khô,
cành cây xám đen một nỗi buồn!
Bao giờ thiên đàng mưa tuôn đổ?
Ân sủng tràn lan mùa phục hồi!
(NTT)