ÁNG MÂY CHIỀU
Ảnh của Tấn Đạt

Mây chiều đã thắm nhuộm mầu
Có đôi chim biển rủ nhau về bờ
Tổ êm và ấm đang chờ
(bt)