CNA Staff, 23 tháng năm 2020 / 01:46 MT ( CNA ).- Ông Thống đốc Minnesota đã ban hành một sắc lệnh cho phép các cuộc tụ họp thờ phượng với một số giới hạn, một ngày sau khi các giám mục cuả tiểu bang tuyên bố sẽ cho phép các Thánh lễ tiếp tục bất chấp các hạn chế trước đây cuả tiểu bang.

Các giám mục cho rằng các hạn chế là không công bằng đối với các dịch vụ tôn giáo, vì các doanh nghiệp và các thực thể khác trong tiểu bang đang được phép mở cửa lại với những qui tắc mới về an toàn chống lại coronavirus.

Đức Tổng Giám Mục Bernard Hebda của Saint Paul và Minneapolis cho biết ngài hoan nghênh sắc lệnh mới này của Thống đốc Tim Walz. Trong một lá thư ngày 23 tháng 5 gửi cho các giáo xứ của tổng giáo phận, ngài cảm ơn ông thống đốc đã chấp nhận đối thoại và đi đến một giải pháp tôn trọng sự an toàn và tự do tôn giáo.

“Như quí bạn đã biết, các giám mục Công Giáo ở Minnesota tin rằng những giới hạn trước đây chỉ cho phép 10 người trong các cuộc tụ họp tôn giáo là một gánh nặng vô lý cho Giáo hội để có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu bí tích của tín hữu chúng ta, ” Đức Tổng Giám Mục Heb Hebda nói trong thư.

“Trong khi có sự nới lỏng cho các hoạt động khác, ít thiết yếu hơn (mà vẫn tiếp tục giới hạn các hoạt động tôn giáo), thì nhiều người thấy rằng đời sống đức tin đang bị đối xử một cách bất bình đẳng, ” ngài nói tiếp. “Sắc lệnh mới đã xóa bỏ gánh nặng vô lý đó đối với Giáo hội và cho phép chúng ta mang Bí tích Thánh Thể, thức ăn của sự sống bất diệt, đến với cộng đồng của chúng ta.”

Nhắc lại, sắc lệnh cuả tiểu bang ngày 13 tháng 5 đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của Minnesota để đối phó với đại dịch coronavirus. Sắc Lệnh, do Thống đốc Walz ban hành, mở lại các doanh nghiệp bán lẻ và dần dần mở lại các nhà hàng và quán bar, nhưng vẫn giới hạn các dịch vụ tôn giáo ở mức 10 người trở xuống, và không đưa ra một thời gian nào để nới lỏng các hạn chế tôn giáo.

Vào ngày 20 tháng 5, các giám mục của tiểu bang Minnesota cho biết họ sẽ cho phép các giáo xứ tiếp tục các Thánh lễ công cộng với một số giáo dân bằng một phần ba sức chứa cuả nhà thờ vào ngày 26 tháng 5, bất chấp sắc lệnh mới cuả tiểu bang.

Các giám mục nói rằng lệnh của ông thống đốc là quá đáng, đến mức vô lý, vì các cửa hàng và trung tâm mua sắm được phép có một số lượng khách hàng đáng kể lớn hơn. Các giám mục nói rằng họ tin rằng Thánh Lễ có thể được nối lại mà vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe.

Các giám mục cho biết họ đã cố gắng làm việc với các nhà lãnh đạo dân sự, nhưng không nhận được một mốc thời gian cụ thể hoặc một lộ trình hợp lý để nối lại các Thánh lễ công cộng. Các nhà thờ Lutheran trong khu vực cũng đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại, bất kể ông thống đốc có cho phép hay không.

Quỹ Becket tự do tôn giáo, đã hợp tác với công ty luật Sidley Austin để đưa ra mối quan tâm về tự do tôn giáo với ông thống đốc. Hội đồng các GM Công Giáo Minnesota và Giáo hội Lutheran Missouri đã làm việc với văn phòng thống đốc để lập ra một kế hoạch cho các nhà thờ mở cửa một cách an toàn và có trách nhiệm vào ngày 27 tháng 5.

Mặc dù các giám mục ở tiểu bang Minnesota ban đầu đã cho phép các Thánh lễ công khai vào ngày 26 tháng 5, đức Tổng GM Hebda giải thích rằng chớ thêm một ngày nữa (tức là ngày 27/5) sẽ cho phép các giáo xứ có cơ hội xem xét lại các kế hoạch dựa trên các nghi thức mới, được phát triển với sự giúp đỡ của các quan chức y tế công cộng.

Các qui tắc mới này bao gồm sự tham dự ở mức 25% sức chứa của nhà thờ, hoặc tối đa là 250 người, tức là ít hơn công suất một phần ba mà các giám mục đã đề xuất lúc ban đầu.

“Dù cho có những sửa đổi này, chúng tôi hy vọng rằng các giáo xứ đã từng có kế hoạch hội họp vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 5, để mừng lễ Ngũ tuần và kết thúc mùa Phục sinh, vẫn có thể làm điều đó, ” ĐTGM Hebda nói.

Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng ông Thống đốc Walz tỏ ý tin tưởng rằng các cộng đồng đức tin sẽ thực hiện các quyết định có trách nhiệm khi họ tập hợp để thờ phượng công cộng.

“Các giám mục của bang Minnesota đã nhiều lần nói với các mục tử và giáo xứ rằng họ chỉ nên mở lại Thánh lễ công khai khi họ có thể và sẵn sàng tuân theo những qui tắc đã được đưa ra - bao gồm vệ sinh và một vài thay đổi trong phụng vụ, đặc biệt là về việc rước lễ [bằng tay], ” ngài nói. “Nếu một giáo xứ không tin rằng họ đã sẵn sàng, thì họ không nên mở cửa. Chấm hết."

Những thay đổi khác trong phụng vụ bao gồm sự đình chỉ nghi thức chào Hòa bình và việc khử trùng tay của các thừa tác viên Thánh Thể trước khi phân phát Mình Thánh.

Đức TGM Hebda khen ngợi sự hy sinh của các tín hữu trong tổng giáo phận, là những người đã không thể nhận Bí tích Thánh Thể trong nhiều tuần gần đây, và ngài nhắc lại rằng phép chuẩn về việc tham dự Thánh lễ Chuá Nhật vẫn còn hiệu lực, và những người bị bệnh, dễ bị tổn thương hoặc không thoải mái đi tham dự Thánh lễ tại thời điểm này thì nên ở nhà.

Ngài cũng cảm ơn các linh mục đã tiếp tục coi xóc giáo dân và những người bệnh, dù cho có nhiều rủi ro. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người bệnh và những người lâm tử, cho những nhân viên cứu cấp và nhân viên chăm sóc sức khỏe, và cho sự chấm dứt nạn đại dịch.

Ông Eric Rassbach, phó chủ tịch và luật sư cao cấp cuả Becket, nói rằng Minnesota là một mô hình cho các tiểu bang khác về việc đóng cửa các nhà thờ.

“Thống đốc Walz đáng được khen ngợi vì cái nhìn sáng suốt, ” ông luật sư nói. “Tiểu bang Minnesota đang nêu ra một tấm gương bằng cách nhận ra tầm quan trọng của việc đối xử bình đẳng với các nhà thờ, và các dịch vụ thờ phượng có thể được tiến hành một cách an toàn, trong hợp tác và có trách nhiệm.”