HOUSTON - Cha Nguyễn Khắc Hy báo tin: “Cha Vincent Bùi Đoàn PSS là thành viên Tu Hội Xuân Bích Hoa Kỳ, hiện đang phục vụ trong ban giám đốc đại chủng viện Mẹ Lên Trời ở San Antonio. Cha bị nhiễm Covid-19 và được điều trị trong nhà thương suốt tuần qua. Vì gặp khó khăn trong việc hô hấp, nhà thương cho cha dùng máy trợ thở trong vài ngày đầu, nhưng không thấy có dấu hiệu tiến triể, họ đã dùng ECMO trị liệu, một dạng trợ thở cấp cao dành cho những người trong tình trạng nguy cập. Hiện tình trạng cha Đoàn ổn định, nhưng chưa có tiến triển khả quan".

Xin anh em linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân tiếp tục cầu nguyện cho cha Đoàn được nhanh chóng phục hồi sức khoẻ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và bảo vệ anh em chúng ta.