Những Khó Khăn Của Cuộc Chiến Phò Sinh - Phần 5

Con người thực sự có tự do hay không? Nếu có, quyền tự do của con người phải được hiểu như thế nào? Đâu là giới hạn của con người hay nói khác đi Tạo Hóa cho con người được tự do làm gì và không được làm gì?

Trong bài nước Mỹ được chúc phúc (God bless America), tôi đã đưa ra nhận định: " Con người khởi đầu sinh ra không có tự đo." Bạn không có tự do chọn sinh ra ở châu u hay châu Á, Sinh ra ở nước này hay nước nọ, sinh ra ở gia đình giầu hay nghèo và ngay cả bạn cũng không chọn cho mình tôn giáo lúc bạn được sinh ra, Cha mẹ tôn giáo nào bạn thường sẽ theo tôn giáo đó. Một số quốc gia chọn một tôn giáo làm quốc giáo, nếu ai sinh ra trong nước đó phải theo tôn giáo đó thôi.

Khi bạn đã sinh ra đời, theo hiến chương quốc tê về quyền và tự do đã khẳng định, mọi người được sinh ra đều có quyền bình đẳng và quyền được sống và đựa trên sự bình đẳng và quyền được sống, mọi người đều có những tự do căn bản:

Đó là tự do lương tri và tôn giáo - tự do tư tưởng - tự do niềm tin - tự do chính kiến và bày tỏ chính kiến bao gồm tự do báo chí và các phương tiện truyền thông khác - tự do hội họp và tự do lập hội trong tinh thần hòa bình ( không bạo động)

Trên các quyền tự do căn bản, bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế triển khai thêm như các điều cấm: cấm kỳ thị - cấm nô lệ - cấm bạo hành - Cấm giam giữ bất công... và khẳng định các quyền: quyền di chuyển và sinh sống bất kỳ nơi nào -quyền bình đẳng trước pháp luật - Nhân quyền phải được luật pháp bảo vệ/ như quyền được xử công khai trước tòa - quyền vô tội trước khi có chứng phạm tội -quyền riêng tư - quyền tìm nơi an toàn để sống - quyền chọn là công dân của một quốc gia - quyền tự do kết hôn và lập gia đình - quyền sở hữu - quyền tự do tư tưởng - quyền tự do phát biều chính kiến - quyền hội họp - quyền dân chủ - quyền hưởng an sinh xã họi - quyền làm việc - quyền giải trí - quyền được hưởng chăm sóc và có nơi ăn chốn ở khi già hay còn vị thành niên - quyền được hưởng giáo dục - quyền bản quyền - quyền hưởng các quyền tự do trong quốc gia mình hay trên toàn thế giới - quyền trách nhiệm bào vệ các quyền và tự do của người khác và không ai có quyền tước nhân quyền của bạn.

Các quyền được nêu lên trong hiến chương nhân quyền quốc tê, nhưng các nước công sản, các nước độc tài hay các nước độc giáo, có nhiều quyền người dân các nước đó không được hưởng. Nhân quyền bị chà đạp trong các nước này. Ở các nước tự do dân chủ, các quyền này tương đối được áp dụng nhiều hơn, tuy nhiên cũng không có nước nào hoàn thiện cả. Và điều tê hại nhất là các xứ tư bản tự do chủ xướng cái gọi là nhân quyền mà tự con người không có quyền: Đó là phá thai.

Phá thai có thực sự là nhân quyền như ủy ban nhân quyền và các nước gọi đó là nhân quyền hoặc nữ quyền hay không? Để khẳng định điều này chúng ta phải nhìn từ nhiều hướng khác với hướng của chính quyền hay ủy ban nhân quyền mạo nhận là quyền con người.

Khởi đi từ lẽ tự nhiên trong Đất Trời. Bản thân mỗi người được sinh ra không có tự do lựa chọn mình được sinh ra hay không. Khi Cha mẹ sinh ra ta, không ai hỏi ý ta là có muốn sinh ra hay không? Mà đó là qui trình sinh sản mà Trời đã tạo dựng để các loài trên mặt đất này tiếp nối nhau hiện diện trên trái đất này, từ những vật mà con người cho là vô tri, vô giác như đất đá, mây nước. Nó vẫn có tuổi, đá già, đá non để định tuổi của nó, nghĩa là vẫn có một sự sống hay mầm sống riêng của nó mà con người chưa hiểu hết được. Đến cây cỏ, muông thú và con người thì ta thấy rõ sự sống và mâm sống hiện diện trong từng loài.

Cây cỏ, hoa lá hay thực vật có sự sống riêng của nó mà con người quan sát và hiểu biết được và sự truyền sinh của cây cỏ thường mang theo mầm sống trong các hạt trong trái hay trong bông của nó để rồi khi giao xuống đất hay môi trường sống khác, nó nảy mầm và phát triển thành những cây cỏ, hoa lá theo từng loại. Sau này khoa học phát triển và con người có thể can thiệp vào qui trình lai giống hay ghép giống cho các loại cây cỏ có cùng dòng họ. Nhưng cái mầm sống ban đầu của cây cỏ con người vẫn chưa tạo dựng được.

Muông thú hay chim cá và các động vật trên mặt đất này, một số loài chu kỳ truyền sinh có thể qua quá trình đẻ trứng, như cá và chim, gà, vịt, rắn...rồi từ trứng sinh ra động vật cùng loài, có những động vật truyền sinh bằng phối hợp giữa đực và cái, thụ tinh mầm sống trong bụng con cái và sinh ra con của cùng loài giống như con người.

Con người là động vật cao trọng nhất trong các loại vật mà Tạo Hóa đã tạo dựng nên, từ thân xác, trí tuệ, tình cảm và lương tri để làm chủ trái đất này. Và có thể làm chủ một phần vũ trụ của các thế hệ sau nếu khoa học phát triển cao hơn nữa trong tương lai.

Khi bàn về vần đề truyền sinh của con người, cũng là sự phối ngãu, giao phối giữa nam và nữ, một con người mới được sinh ra trên trai đất này giống như một số động vật khác, cả những loài đẻ trừng cũng phải có hợp giống giửa đực và cái, ngay cả hoa trái cũng có sự tương tác của đực và cái.

Khi bạn sinh ra bạn không có tự do để chọn bạn là nam hay nữ, tùy theo tinh trùng X hay Y như khoa học giải thích, sẽ quyết định bạn là trai hay là gái. Ngày này khoa học có thể giúp cho các bậc cha mẹ muốn sinh con gái hay trai theo ý muốn, nhưng đó không phải là sự tự do lựa chọn của người con được sinh ra. Bạn được sinh ra là trai hay gái, bạn đã được giao một trọng trách trong việc truyền sinh của con người. Người ta nhận thấy Trời có vẻ bất công với giống cái nơi động vật hay người nữ nơi loài người, những ngày tháng mang nặng, khi sanh lại chịu đau đớn. Nhưng Trời lại phú cho cái tình mẹ nơi động vật là sẵn sàng xả thân bảo vệ cho những đứa con thơ của mình và phú cho người nữ cái bản năng làm mẹ và cái tình cao quý nhất là tình mẫu tử. Chính thời gian thai nghén trong bụng mẹ đã tạo nên mối giây tình cảm mà người đời thường vinh danh như một nhạc sĩ đã nói thay bản Lòng Mẹ: "Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào..." và rất nhiều nhạc, thơ, ngạn ngữ... ca tụng về Tình Mẹ

Nếu đem so sánh sự việc con người ngày nay tự cho mình quyền phá thai với những động vật có chu trình truyền sinh giống như người. Nơi động vật không có chuyện phá thai, chỉ có bị hư thai vì nhiễm khuẩn hay vì lý do khác, chứ không tự bản thân cùa con vật mẹ, nếu có thì cũng là có bàn tay con người dính vào. Còn con người chọn lựa phá thai, mà họ hiểu họ có quyền tự do để không bị mang thai là lựa chọn không giao phối - Tất nhiên cũng phải bàn tới những trường hợp bị cưởng bức trong một dịp khác- Như vậy, khi nói về phá thai, con người có còn cao trọng hơn con vật hay không bằng con vật?? ? Tình Mẹ ở đâu khi Mẹ muốn từ bỏ đứa con còn trong bụng mình, có biết thai nhi cần sự bảo vệ và che chở của Mẹ?

Những điều nêu trên là sự quan sát mà người nào cũng có thể nhìn thấy nếu muốn tìm hiểu.Với sự bùng nổ thông tin ngày nay, bạn có thể tìm hiểu sâu xa hơn nữa về những sự sống hay mầm sống xảy ra trong thiên nhiên qua nhiều phương tiện truyền thông.

Nếu nhìn từ khía tôn giáo, các tôn giáo nói gì về việc phá thai?

Dominic Truong

P/S Nguồn tham khảo:

https://www.merckvetmanual.com/reproductive-system/abortion-in-large-animals/overview-of-abortion-in-large-animals

https://www.google.com/search? client=firefox-b-d&q=the+love+of+mother+quotes

https://www.gifts.com/blog/mom-quotes