XUỐNG TÓC
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Ngày mai ngăn sông cách chợ bỏ!
Bước thẳng ra phố, kiếm một người!
Mùa hè, trời nóng, thênh thang tóc!
Cạo trọc, sạch đầu, thế cũng tươi!
(NTT)