Lúc 7 sáng thứ Bẩy 16 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta để cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong thánh lễ, ngài cầu nguyện cách riêng cho những ai đang phục vụ trong công việc chôn cất những người đã chết vì đại dịch coronavirus kinh hoàng này.

Mở đầu thánh lễ Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm trong việc chôn cất những người quá cố trong đại dịch này. Đó là một trong những công việc của lòng thương xót khi chôn xác kẻ chết và tất nhiên đó không phải là một điều dễ chịu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ vì cũng như các nhân viên y tế họ cũng đang phải liều mạng trước nguy cơ nhiễm trùng.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã trình bày các suy tư của ngài về bài Tin Mừng trong ngày, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước.”

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về thế gian, về lòng căm thù của thế gian đối với Người và các môn đệ Người. Chúa Giêsu đã không xin Chúa Cha đưa các môn đệ ra khỏi thế gian nhưng xin Chúa Cha bảo vệ các môn đệ khỏi tinh thần thế gian.

Đâu là tinh thần thế gian muốn phá hủy và làm băng hoại Giáo hội? Thưa: đó là sự đề xuất một lối sống tách biệt với Tin Mừng. Tinh thần thế gian là thứ văn hóa phù hoa, chuộng vẻ bề ngoài, trang điểm để che đậy, nó có những giá trị hời hợt, một nền văn hóa không biết trung tín là gì bởi vì nó thay đổi theo hoàn cảnh, như một con tắc kè hoa, nó thương lượng mọi thứ.

Chúa Giêsu nhấn mạnh trong lời cầu nguyện của Người rằng Chúa Cha bảo vệ chúng ta khỏi thế gian, khỏi một nền văn hóa sử dụng và vứt bỏ theo sự tiện lợi. Tiếc thay, đó lại là cách sống của nhiều người tự xưng mình là các Kitô hữu nhưng sống rất trần tục. Những lo lắng liên quan đến thế gian nhấn chìm đức tin của họ.

Cha de Lubac nói rằng tinh thần thế gian là điều tồi tệ nhất trong các tệ nạn của Giáo hội khi nó trở thành một cách sống tâm linh của các tín hữu Kitô. Tinh thần thế gian giết chết linh hồn chúng ta vì nó ghét đức tin. Đáng buồn là tinh thần thế gian đi vào mọi nơi, ngay cả trong Giáo hội, dưới các dạng thức che đậy.

Tinh thần thế gian không chấp nhận được tai tiếng của thập tự giá, vì liều thuốc giải duy nhất chống lại tinh thần thế gian là Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Chiến thắng chống lại thế gian là đức tin vào Chúa Giêsu. Và đức tin ấy không có nghĩa là cuồng tín, không có nghĩa là không nói chuyện với người khác.

Để kết luận, Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra tinh thần thế gian và những tiêu chí của Tin Mừng để chúng ta không bị lừa dối. Nếu thế gian ghét chúng ta, hãy nhớ rằng nó đã ghét Chúa Giêsu trước. Nhưng chúng ta hãy vững dạ cậy trông vì Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha cho chúng ta khỏi rơi vào tinh thần thế gian.


Source:Vatican News