TÒA NỮ VƯƠNG
Ảnh của Sr. Huyền Trân (SSpS)

Con đến trước tòa nữ vương uy quyền
Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến
Phó trót nơi Mẹ tấm thân mọn hèn
Để đời con luôn vui sống bình yên
(Trích ca khúc của LM Huyền Linh)