Chương trình ngày hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

* THỨ BA, 12.5.2020
– 17g00: Thánh lễ kính Đức Mẹ
– 19g00: Rước KIỆU TÔN VINH Đức Mẹ
Lần hạt Mân Côi
Chầu Mình Thánh Chúa

* THỨ TƯ, 13.5.2020
– 5g00: Thánh lễ I
– 10g00: Thánh lễ II
– 12g00: Thánh lễ IIINhân đây cũng xin được kính báo, mọi sinh hoạt tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu và Trung tâm Hành hương Núi Tao Phùng sẽ trở lại bình thường (như trước khi xảy ra đại dịch). Kính mời quý vị tham dự