Rạch Súc ngày 13.05.2020 -- Theo thông báo của Đức Giám Mục Giáo phận Cần Thơ vào ngày 9.5.2020, thì “Thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo có cộng đoàn tham dự sẽ được tái cử hành” (số 01). Vì thế, chương trình Hành Hương kính Đức Mẹ Fatima Rạch Súc vào Thứ Tư ngày 13.05.2020 sẽ được tổ chức như sau :

09g00: LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ VUI tại Đài Đức Mẹ
11g00: THÁNH LỄ I : Cha Phanxicô X. Triệu chủ sự tại Nhà thờ
12g00: LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ SÁNG tại Đài Đức Mẹ
15g00: THÁNH LỄ II : Cha Quản Hạt Cần Thơ chủ sự tại Nhà thờ
16g30: CHẦU THÁNH THỂ : TÔN VINH LTX CHÚA tại Nhà thờ
7g30: LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ THƯƠNG tại Đài Đức Mẹ
19g00: THÁNH LỄ III : Cha Pr. Hài chủ sự tại Nhà thờ
19g40: LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ MỪNG tại Đài Đức Mẹ
20g00: KIỆU Đức Mẹ : Cha Pr. Hài chủ sự tại Nhà thờ
THÁNH LỄ BẾ MẠC : Đức Cha chủ sự tại Nhà thờ

* Trong các sinh hoạt, xin cộng đoàn vui lòng :
– Đeo khẩu trang
– Rửa tay sát khuẩn
– Giữ khoảng cách và tránh tiếp xúc trực tiếp (bắt tay…)
– Để xe theo sự hướng dẫn của Ban Trật tự
– Trong Thánh lễ : Rước lễ trên tay

* Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm :
– Xin miễn phục vụ các bữa ăn
– Xin được phục vụ nước tinh khiết đóng chai.