HOA ĐÃ NỞ
Ảnh của Tấn Đạt

Xuân đã về
Hoa đã nở
Đại dịch sẽ qua
(bt)