PHÂN ƯU:
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng tôi được tin
Anh Joseph Michael Minh Nguyễn
được Chúa gọi về ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại Fountain Valley Hospital, California, USA.
Hưởng dương 50 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Tư ngày 13 tháng 05, 2020 tại Nhà Thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church)
9:00 am - 10:00 am: Nghi Thức Phát Tang, Thăm Viếng và Cầu Nguyện
10:00 am: Thánh Lễ An Táng (Thánh lễ an táng sẽ được trực tuyến trên Youtube qua Saigon NewsTV)
Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được hỏa thiêu tại Melrose Abbey Memorial Park,
2303 S. Manchester Ave. Anaheim, CA 92808.

Ban Giám đốc và Anh chị em công tác viên VietCatholic thành kính chia buồn cùng
Gia đình Anh chị Peter Tu Nguyễn và Anne Marie Lang Nguyễn đã mất đi người con thân yêu.
Xin Chúa ban sự sống trường sinh cho linh hồn Joseph Michael
và niềm tin vào Chúa Kitô là nguồn an ủi cho anh chị và tang gia trong lúc này.

LM John Trần Công Nghị
và Toàn Ban VietCatholic