CÂY SỒI FATIMA

Ảnh của Lê TrịXin cho con được làm cây Sồi Fatima

Để van nài Mẹ, để xin với Mẹ

Tư bề đang nguy khốn !

Thế giới đang bất an !

Toàn dân đang lầm than !

Cúi xin Mẹ che chở!

(Trích thơ của Trần Đình Phan Tiến)