THÁC ĐỔ TRÊN NGÀN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Ta là thác nước hồn nhiên
Cất cao điệp khúc giữa miền núi non
Say sưa giai điệu... chẳng còn
Nghe phiền muộn trổ nụ buồn hư hao
(Trích thơ của Thủy Trang)