NGHỈ CHÂN
Ảnh của Tấn Đạt

Cả ngày chở khách mệt nhoài
Đêm về vắng khách nằm dài nghỉ chân
(bt)