CHÚT DỰ PHÒNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Một gói giấy trắng, một ly đèn cầy,
một mì gói, một xà bông rửa tay
Cất giữ để sống, qua cơn đại dịch!
Nhân loại hồi sinh, chờ đợi một ngày.
(NTT)