SỚM MAI CHIM HÓT
Ảnh của Lê Trị

Sớm mai chim hót trên cành
Lâng lâng lòng thấy yên lành bình an
(bt)