Triệu lời tri ân là sáng tác mới của Châu Đình An tri ân những vị anh hùng Bác sĩ, Tu Sĩ, Y Tá, Cảnh Sát, Cứu Hoả, Xe tải... là những người xả thân hy sinh mạng sống cứu giúp thế giới chống đại dịch CoronaVirus. "Million Words of Gratitude" (Music and lyrics from Châu Đình An) to Priests, Doctors, Healthcare services, Soldiers, Police, Firefighters, and heroes... who serve humanity, for us. They sacrificed their lives to save the World, fight the pandemic CoronaVirus today.