ĐÊM NGUYỆN CẦU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ
Amen !