PHỤC SINH MÙA COVID-19
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Alleluia! Mùa Phục Sinh nhân loại đã tới!
Nhưng cách ly phong tỏa cả một trời!
Trần gian vẫn ẩn, phòng đóng kín cửa,
Đèn treo hoa nở, đợi chờ tinh khôi!
(NTT)