(Theo Fides) Năm nay ở Myanmar (Miến Điện) lễ Phục Sinh trùng vào ngày lễ lớn nhất cuả quốc gia, đó là lễ Thingyan (xem note*), là năm mới cuả Phật Giáo, còn gọi là ‘lễ nước’ vì người ta chúc mừng nhau bằng cách tát nước cho nhau, càng ướt thì càng có phước!

Nhưng biến cố Covid-19 đã bắn một mũi tên và đâm trúng vào cả hai dịp lễ một lúc, làm đau lòng không chỉ cho những người theo đạo Thiên Chuá Giáo, mà còn làm khô héo những trái tim ‘ướt át’cuả đa số thành phần dân chúng, vốn theo đạo Phật.

Myanmar đã ra lệnh ‘khoá cửa quốc gia’ trong 2 tuần để đối phó với sự bùng phát cuả Covid-19, mọi sinh hoạt công cộng đều phải đình chỉ và như thê thì các lễ lớn như Phục Sinh (Từ 9 cho đến 12 tháng 4) và lễ hội Thingyan (Từ 13 đến 16 tháng 4) đều rơi vào lệnh giới nhiêm này.Một sự vắng lặng đến lạnh người đã diễn ra ở Bagan, một trung tâm Phật giáo quan trọng nhất cuả Myanmar, được nâng lên hàng di sản cuả UNESCO với hơn hai ngàn di tích (miễu thờ). Đây là một trung tâm thiền viện cổ xưa nhưng vẫn vô cùng sống động, là một khu du lịch nội tiếng thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm.

Một lý do khiến cho chính quyền áp dụng chiến dịch "kiểm dịch cộng đồng" một cách nghiêm ngặt bất thường, vì có sự lo ngại rằng những việc di chuyển và ăn mừng năm mới sẽ làm cho nạn dịch bùng phát đến mức không thể kiểm soát được.

Một điều lo ngại khác là việc lây nhiễm có thể nguy hiểm hơn khi hàng ngàn công nhân bị trục xuất khỏi Thái Lan khi nước này đóng cửa biên giới. Chính quyền Myanmar đã lập tức thiết lập nhiều ngôi làng và trong nhiều trường hợp là những tu viện Phật Giáo để làm địa điểm kiểm dịch tạm giữ những người lao động bị trục xuất.

Note * Lễ hội Thingyan, theo tiếng Phạn là "sankranti" có nghiả là "quá cảnh", đánh dấu sự chấm dứt của mùa đông và sự bắt đầu của mùa xuân. Những ngày lễ bắt đầu bằng một ngày dành cho việc uposatha ("trai giới"), dùng để "thanh lọc tâm trí bị ô nhiễm". Nhưng đối với đa số dân chúng và nhất là giới sinh viên học sinh thì đây là một kỳ nghỉ dài, là cơ hội để đi thăm thân bằng quyến thuộc và để xin xâm hái lộc ở những chuà chiền.