TRÊN ĐỒI THẬP GIÁ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Ngay từ sớm trưa chiều
Con lặng lẽ ngắm suy và tưởng nhớ
Thầm nguyện ước con là nụ hoa nở
Dưới chân đồi Thập Giá Chúa Giêsu.
(KD)