Chúa cứu vớt nhân trần lầm lỗi
Đắm đuối trong tăm tối tội tình
Trên cây thập giá khổ hình
Giêsu chịu chết thân hình máu tuôn.

Chúa chỗi dậy từ trong cõi chết
Ra khỏi mồ còn vết thương đau
Phục sinh Thần khí nhiệm mầu
Tin Mừng nhất lãm nhịp cầu đức tin :

Ngày thứ nhất niềm tin mong đợi
Magdala cùng tới nhà mồ
Từ mờ mờ sáng tinh mơ
Đá kia mở lối bước vô diệu kỳ.

Chúa sống lại sinh thì cõi chết (Rm 4,24)
Do quyền năng chuyển biến Phục Sinh
Vinh quang Thần Khí Thiên đình
Tình yêu sáng tạo quang vinh cội nguồn (1 Pr 3,18).

Chúa Phục sinh nguồn ơn sự thật (Ga 2,1)
Với quyền năng trời đất muôn đời (Mt 28,18)
Quang vinh muôn thuở đất trời (Ga 17,5)
Thánh thần ban xuống đầy vơi ơn lành.

Chúa siêu tôn thông phần vinh hiển (Pl 3,21)
Ban ơn lành bất biến thân thương (Cl 3,3)
Nước Trời nguồn cội quê hương
Mai sau cùng hưởng tình thương Chúa Trời.

Mỗi tín hữu rạng ngời ơn phước
Là chứng nhân cứu chuộc Phục Sinh
Dấn thân trời mới kính tin
Cùng nhau reo rắc ơn lành Phúc âm (2 Cr 5,17)

Chúa sống lại trọng tâm : Giáo Hội
Sống hiệp thông nên một tôn thờ (Ga 17,21)
Xây trên đá tảng Phêrô (Mt 16,18)
Đời đời kiên vững đất trời hiển vinh. *

Lê Đình Thông

---
* Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,