Em ơi, em có nghe gì không? Ngoài kia đường phố vắng, từng đường phố không người, từng đường phố hoang tàn. Chưa bao giờ ta thấy, chưa bao giờ ta thấy đời tắt nụ cười… Em ơi, em có nghe gì không?