THÁNH GÍA TÌNH YÊU

Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Lạy Chúa! Thánh giá năm xưa đó!

Treo cao Con Trời bởi chữ yêu!

(NTT)