Tin từ Brisbane ngay lúc 10 giờ 02 phút sáng nay, 7 tháng tư 2020: Đức Hồng Y George Pell đã được giải oan. Chánh Thẩm Phán Tòa Án ối Cao Úc đã xuất hiện trước Tòa Án Brisbane trong vòng đúng 1 phút để vỏn vẹn tuyên bố rằng: Đơn kháng án của Đức Hồng Y Pell được chấp thuận, bản án chống ngài bị hủy bỏ. Sau đó, rời tòa.

Theo đài số 7, đó là phán quyết nhất trí của cả 7 thẩm phán của Tòa Án Tối Cao.

Chúng tôi sẽ loan báo thêm chi tiết.